Ο Εαυτός είναι πιο ουσιαστικός από τον σκεπτόμενο νου και πιο θεμελιώδης από τα συναισθήματα. Είναι η βάση ολόκληρης της εκδήλωσης. Όταν εστιάζουμε σ᾽αυτή τη διάσταση και όχι στην εκδήλωση, μπορούμε να έχουμε μια άμεση εμπειρία του Εαυτού.Δραστηριότητες

 • Ομάδα Zen : Συμμετοχή μετά από επικοινωνία
 • Zen Insight : Συμμετοχή μετά από επικοινωνία
 • Zen Therapy - MIndfulness Process


 • "Σαν τη μέλισσα που ψάχνει νέκταρ
  σε όλα τα λουλούδια,
  ψάξε για διδασκαλίες παντού.
  Σαν το ελάφι που βρίσκει
  ένα ήρεμο μέρος για να βοσκήσει,
  αναζήτα την απομόνωση για να χωνέψεις
  όλα όσα μάζεψες.
  Σαν τον τρελλό,
  χωρίς όρια,
  πήγαινε όπου σε ευχαριστεί,
  και ζήσε σαν λιοντάρι,

  εντελώς ελεύθερος από κάθε φόβο."

  Open Mind